Viên chức, người lao động Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh thực hiện mặc trang phục mới theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH

Thực hiện Thông tư 29/2022/TT-LĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động – TB&XH về hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Từ ngày 01/10/2023, viên chức, người lao động đang làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh thực hiện sử dụng trang phục mới khi thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể viên chức, người lao động Cơ sở

Theo Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH quy định, trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh cũng như các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong cả nước bao gồm: quần, áo xuân hè; quần, áo thu đông; áo khoác ngoài mùa đông (đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên – Huế trở ra miền Bắc); áo sơ mi dài tay; áo sơ mi ngắn tay; giày da; biển tên; mũ cứng; mũ mềm; dây lưng; quần áo mưa; bộ cấp hiệu.

Việc cấp phát, sử dụng trang phục phải đúng tiêu chuẩn, mục đích, đúng đối tượng, đúng niên hạn theo quy định. Viên chức, người lao động được cấp trang phục để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục theo quy định

Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH cũng quy định về việc sử dụng loại cấp hiệu trên cầu vai áo được áp dụng tùy theo từng chức vụ của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy. Bộ cấp hiệu của viên chức cơ sở cai nghiện ma túy gồm có cấp hiệu trên cầu vai áo và cấp hiệu trên ve áo.

Việc thực hiện mặc trang mới khi thi hành nhiệm vụ của viên chức, người lao động đang làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dương Minh Huy – Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

Bài viết liên quan