Thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở

Người muốn đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở phải đảm bảo chấp hành đầy đủ các yêu cầu sau:

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN

– 01 bản đăng ký tự nguyện cai nghiện theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP;

– 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người cai nghiện.

 2. THỦ TỤC TIẾP NHẬN

– Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên có nhu cầu cai nghiện ma túy được tiếp nhận cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.

1. Hồ sơ tiếp nhận cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện gồm:

– 01 bản đăng ký tự nguyện cai nghiện theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP;

– Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

 2. Trình tự thực hiện:

a)  Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nộp 01 bộ hồ sơ (gồm 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người cai nghiện) tại cơ sở cai nghiện ma túy; xuất trình bản chính một trong các loại giấy tờ tùy thân để đối chiếu;

b)  Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu và tư vấn kế hoạch cai nghiện ma túy; thông tin về các dịch vụ cai nghiện ma túy hiện có tại cơ sở, mức chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở, các khoản chi phí, đóng góp khác và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện (nếu có);

c) Người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và đại diện cơ sở cai nghiện ma túy thỏa thuận, thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy;

d) Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy phải được gửi: 01 bản cho người nghiện ma túy người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định.

 3. TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN

1. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (kiểm tra thủ tục hồ sơ của người cai nghiện, kiểm tra đối chiếu người với các thông tin trong hồ sơ).  

2. Khám sức khỏe ban đầu; xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể; lập hồ sơ bệnh án.

3. Tiến hành xác minh, phân loại người cai nghiện (phân loại ban đầu về trình độ văn hóa, nghề nghiệp, dân tộc, tiền án, tiền sự, thời gian nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng, các hình thức cai nghiện đã áp dụng, số lần cai nghiện, đặc điểm cơ thể, hoàn cảnh gia đình, tình trạng hôn nhân…).

4. Kiểm tra tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo (nếu có) của người cai nghiện.

5. Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận.

– Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy được gửi: 01 bản cho người nghiện ma túy người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định.

– Gửi Thông báo về việc người cai nghiện sử dụng dịch vụ cai nghiện tại Cơ sở cho Phòng Lao động-TBXH cấp huyện và UBND cấp xã nơi người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện.

6. Chuyển người cai nghiện về khu cắt cơn, giải độc và thực hiện quy trình cai nghiện, chữa trị, giáo dục theo quy định.

4. MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC

Ngoài hồ sơ theo quy định yêu cầu người nghiện ma túy phải đảm bảo:

 Thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh của chính phủ, ban hành chỉ đạo quốc gia, Bộ y tế, quy định 5K. Yêu cầu người nghiện và gia đình đến đăng ký cai nghiện tự nguyện phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tuân thủ yêu cầu của cán bộ làm thủ tục tiếp nhận, chấp hành việc đo thân nhiệt, khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh tật của bản thân. Trường hợp không thực hiện các yêu cầu trên thì không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục.

Bài viết liên quan