HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Địa chỉ: Thôn Đồng Rùa, xã Vũ Oai, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02033.699.410 – 02033.699.886

Email: ttgdldxh.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

Website: https://cainghienquangninh.com