Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy cho viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tư vấn điều trị nghiện ma túy cho viên chức, người lao động  làm công tác quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người nghiện ma túy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.Thực hiện kế hoạch số 2615/KH-LĐTBXH ngày 14/9/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong hai ngày 08/10 và ngày 15/10 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy, cho viên chức, người lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2023.

 Ông Lê Văn Sử – Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội trao đổi các nội dung tập huấn tại Hội nghị

Tham gia tập huấn có gần 90 viên chức, người lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy, được chia làm 02 lớp, mỗi lớp hơn 40 người tham gia. Qua 02 ngày tập huấn ông Lê Văn Sử – Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội đã cung cấp, trao đổi và thảo luận, phổ biến những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các vănbản pháp lý liên quan; các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải đáp, hướng dẫn xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tập huấn các kỹ năng xử lý tình huống khi giao tiếp, làm việc với người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người cai nghiện ma túy; Cung cấp, cập nhật một số kiến thức tổng quan về quản lý trường hợp; quytrình quản lý trường hợp; một số kỹ năng trong quản lý trường hợp với người nghiện ma túy; các biểu mẫu quản lý trường hợp đối với người sử dụng ma túy; hỗ trợ xã hội với người nghiện ma túy…

 Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho viên chức, người lao động Cơ sở thảo luận, trao đổi về công tác cai nghiện ma túy, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh vềcai nghiện và phòng chống ma túy.

Hội nghị tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua hội nghị tập huấn viên chức, người lao động Cơ sở đã được củng cố nâng cao kiến thức, năng lực để làm tốt công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người cai nghiện ma túy đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Phòng Giáo dục – Dạy nghề – Cơ sở Cai nghiện ma túy

Bài viết liên quan