Một số biểu mẫu áp dụng tại Cơ sở CNMT tỉnh Quảng Ninh

1. Thông báo khi tiếp nhận đội tượng cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Thông báo gửi về địa phương khi đối tượng chuẩn bị THNCĐ.     

3. Thông báo khi đối tượng tự ý chấm dứt cai nghiện.

4. Biên bản bàn giao người cai nghiện dưới 18 tuổi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc.

5. Giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Quyết định “Về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

7. Lý lịch tóm tắt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

8. Quyết đình  “Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang”.

9. Đơn đề nghị “Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang”.

10. Quyết định “tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc”.

11. Đề nghị “Xem xét tạm đình chỉ quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

12. Quyết định “truy tìm người đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

 13. Biên bản “Về việc giao, nhận hồ sơ, người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

14. Biên bản “về việc giao, nhận hồ sơ, người bị quản lý trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

15. Hợp đồng “dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện”.

16. Giấy xác nhận “hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở”.

17. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở.

18. Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy.

19. Kế hoạch cai nghiện ma túy.

20. Phiếu thu thập thông tin người nghiện ma túy.

21. Biểu thủ tục thay đổi theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Bài viết liên quan