Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy

Thực hiện quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninhban hành Quyết định số 237/QĐ-CSCNMT ngày 07/9/2023về việc sắp xếp viên chức không giữ chức vụ và lao động về các phòng, khu thuộc Cơ sở do hợp nhất, chuyển đổi bộ máy, thay đổi tên phòng, khu theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh từ 8 phòng, ban nay sắp xếp, đổi tên lại còn 6 phòng, khu như sau: Hợp nhất phòng Giáo dục – Tái hòa nhập cộng đồng và phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất thành phòng Giáo dục – Dạy nghề; ban Quản lý học viên số 2 và ban Quản lý học viên số 3 thành khu Quản lý học viên số 2. Đổi tên phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe thành phòng Y tế, phòng Bảo vệ thành phòng Quản lý an ninh trật tự, ban Quản lý học viên số 1 thành khu Quản lý học viên số 1.

Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau khi sắp xếp, đổi tên gồm: phòng Tổ chức- Hành chính, phòng Giáo dục – Dạy nghề, phòng Y tế, phòng Quản lý an ninh trật tự, khu Quản lý học viên số 1, khu Quản lý học viên số 2.

 

Đ/c Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo, quản lý của các phòng, khu thuộc Cơ sở

Ngày 07/9/2023, Cơ sở tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sởcùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chi ủy và lãnh đạo, quản lý, phụ trách các phòng, khu.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sởtrao Quyết định bổ nhiệmcó thời hạn05 năm kể từ ngày 08/9/2023 đối với:đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban Quản lý học viên số 3 giữ chức vụ Trưởng khu Quản lý học viên số 2, đồng chí Ninh Văn Nam – Phó Trưởng phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục – Dạy nghề, đồng chí Mạc Như Tưởng – Phó Trưởng phòng Bảo vệ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý an ninh trật tự, đống chí Vũ Đình Nhưỡng – Phó Trưởng ban Quản lý học viên số 1 giữ chức vụ Phó Trưởng khu Quản lý học viên số 1, đồng chí Nguyễn Văn Hiển – Phó Trưởng phòng Giáo dục – Tái hòa nhập cộng đồng giữ chức vụ Phó trưởng khu Quản lý học viên số 1, đồng chí Lê Văn Quang- Phó Trưởng ban Quản lý học viên số 2 giữ chức vụ Phó Trưởng khu Quản lý học viên số 2,đồng chí Trần Văn Bộ và đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở thông tin tới các đồng chí được bổ nhiệm và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, phụ trách, viên chức được giao nhiệm vụ của Cơ sở về việc công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục; các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là những viên chức có kinh nghiệm, thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiều năm; đây cũng là dịp để các đồng chí có cơ hội rèn luyện, thử thách và phát triển trong thời gian tới. Chi ủy, Ban Giám đốc Cơ sở mong muốn trên cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm cần luôn nỗ lực rèn luyện bản thân, phát huy những thành tích đã đạt được; không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo để triển khai công việc vàcùng tập thể đơn vị tiếp tục duy trì, giữ vững truyền thống đoàn kết của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

Dương Minh Huy – Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

Bài viết liên quan