Cơ sở cai nghiện ma túy được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 25/4/2023, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, gắn với Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 314/2020/NQ-NĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với chức năng tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện; tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong những năm qua, Cơ sở cai nghiện ma túy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, tổ chức điều trị, cắt cơn giải độc, điều trị các rối loạn về thể chất, tâm thần, phục hồi sức khỏe; Tổ chức các hoạt động nâng cao thể chất; chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người mắc bệnh lao; Tổ chức các hoạt động lao động trị liệu, dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ nhận thức… cho người cai nghiện tại Cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” và các văn bản Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động- TB&XH tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019-2022, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị 36-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Sở đến cán bộ đảng viên và phổ biến rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh tại Cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị, đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Giai đoạn 2019-2022, số đối tượng Cơ sở tiếp nhận mới là 2.663 lượt đối tượng, trong đó có 1.858 lượt đối tượng tự nguyện, 805 lượt đối tượng bắt buộc (có gần 300 đối tượng đưa vào quản lý tại Cơ sở đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc).

Tổ chức cắt cơn an toàn cho 100% đối tượng. Khám và cấp phát thuốc cho 63.716 lượt đối tượng. Tổ chức điều trị tại chỗ cho 1.379 lượt đối tượng. Xét nghiệm lao cho 2.377 lượt đối tượng. Xét nghiệm HIV cho 478 lượt đối tượng. Quản lý điều trị bằng thuốc ARV cho 2.125 lượt đối tượng; Tổ chức điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex theo đề án cho trên 100 người cai nghiện tại Cơ sở.

Thực hiện tư vấn, giảng dạy nội quy, quy chế và các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh liên quan đến tệ nạn ma túy và công tác cai nghiện cho 2.663 lượt đối tượng; tư vấn hòa nhập cộng đồng cho 2.541 lượt đối tượng. Tổ chức 04 lớp dạy xoá mù chữ với tổng số 43 người nghiện không biết đọc, biết viết.

Những năm qua tình hình an ninh trật tự của Cơ sở luôn được kiểm soát tốt, không để xảy ra các vụ trốn, đánh nhau, gây rối quy mô lớn, có tổ chức.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác cai nghiện ma túy nói riêng, góp phần vào công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen nhân dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

                     Đồng chí Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh                      trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị.

Kết quả đó là sự ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức, lao động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao./.

                                                                                                                                        Phòng Tổ chức- Hành chính

Bài viết liên quan