Chi bộ Cơ sở tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Ngày 03/02/2021, đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú Phạm Thanh Đức, Vũ Thị Yến và Dương Minh Huy. Đồng chí Phạm Minh Tứ- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Lao động TB&XH, Bí thư chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy thay mặt chi bộ công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, 03 đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, phát huy năng lực hơn nữa trong quá trình công tác, góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Minh Tứ- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động TB&XH, Bí thư chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy đại diện chi ủy quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ 03 đảng viên trong thời gian đảng viên dự bị. Đồng chí yêu cầu đảng viên mới phải nghiêm túc nghiên cứu nội dung Điều lệ Đảng, các quy định, Nghị quyết của Đảng trong thời gian dự bị, ra sức học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm tính gương mẫu, đoàn kết trong Chi bộ và nâng cao sức chiến đấu của người đảng viên trong công tác. Đối với đảng viên được giao nhiệm vụ giúp đỡ, kèm cặp đảng viên dự bị, đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giúp đỡ 03 đảng viên trong thời gian dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Lễ kết nạp được thực hiện trang trọng, đúng trình tự thủ tục, trong niềm vui của tập thể Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy và vinh dự của đảng viên Phạm Thanh Đức, Vũ Thị Yến, Dương Minh Huy.

                                      

Bài viết liên quan