Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 19/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công văn số 783-CV/ĐU ngày 25/9/2023 của Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), Công văn số 34-CV/CB ngày 28/9/2023 của Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Ngày 03/10/2023, trong kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2023, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với chủ đề: “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn mình, hiện đại”.

 

Đ/c Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề 

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Giám đốc Cơ sở và toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ.

 

Đảng viên Chi bộ xem phim tư liệu Quảng Ninh 60 năm thành lập và phát triển

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã được xem phim tư liệu Quảng Ninh 60 năm thành lập và phát triển do Chi đoàn Thanh niên Cơ sở chuẩn bị và trình bày. Chi bộ tiến hành thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, giải pháp để Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển sau khi nghe 03 tham luận của các đồng chí đảng viên đại diện cho các tổ đảng trình bày với nội dung: (1)tham luận về truyền thống hào hùng, các mốc son lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; đánh giá những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm của tỉnh trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); (2) tham luận về những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Quảng Ninh; trao đổi, làm rõ nhận thức, sự hiểu biết về dấu ấn hình ảnh của Quảng Ninh ngày nay “vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá trong chuyến thăm, và làm việc tại tỉnh ngày 06/4/2022; (3) tham luận về những thời cơ, thuận lợi, nhận diện rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; từ đó đề xuất các giải pháp của Chi bộ, của cán bộ, đảng viên để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

 

Đảng viên Chi bộ tham gia trình bày tham luận sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở đã yêu cầu các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động có liên quan đến chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Trong thời gian tới, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho các đồng chí đảng viên của Chi bộ nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm năng và vị thế của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh; tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”; củng cố niềm tin chính trị, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương đất nước; quyết tâm nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2025./.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Dương Minh Huy -Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

Bài viết liên quan