Sinh hoạt Chi Bộ với chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”

Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh. Chiều ngày 04/5/2021 Chi Bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có 44/47 đảng viên đang sinh hoạt tại Cơ sở.

Đ/c  Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi Bộ chủ trì sinh hoạt chuyên đề

            Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến thảo luận, làm rõ ý nghĩa của sự kiện 09 lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh nói chung, huyện đảo Cô Tô nói riêng thể hiện tình cảm thiêng liêng và đặc biệt của Bác dành cho quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tầm nhìn mang tính chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chọn Cô tô là nơi đầu tiên và duy nhất được phép dựng tượng khi Người còn sống.

            Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng tập trung đánh giá kết quả nổi bật trong việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động tại Cơ sở. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi Bộ đánh giá việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên Cơ sở; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên đã trao đổi, thảo luận và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng thời đề ra một số giải pháp để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tế cuộc sống:

            Một là, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp trong cán bộ, viên chức Cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần thứ tư về thăm Quảng Ninh đã dặn “Đoàn kết là sức mạnh, có sức mạnh thì việc gì cũng thành”.

            Hai là, Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nhất là cán bộ  lãnh đạo chủ chốt. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tránh căn bệnh: “ làm ít nói nhiều”; “ nói một đường làm một nẻo”.

            Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tránh các trường hợp để sai sót kéo dài tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác kiểm tra công vụ để đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên và xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi Bộ

Bài viết liên quan