Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và vì bình đẳng giới

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020 với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam” và Tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề “chấm dứt bạo lực đối với  phụ nữ và trẻ em”. Trong thời gian qua  Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tới cán bộ viên chức, người lao động và học viên đang cai nghiện tại Cơ sở về phòng chống HIV/AIDS và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tổ chức truyền thông phòng chống TNXH và HIV/AIDS

            Cơ sở đã xây dựng kế hoạch số 472/KH-CSCNMT ngày 12/11/2020 nhằm tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS và bình đẳng giới. Các hoạt động tuyên truyền phong phú và đa dạng về nội dung và hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ của Cơ sở; tổ chức chiếu phim tài liệu, phóng sự về HIV/AIDS và bình đẳng giới; tổ chức Hội thi kịch truyền thông phòng chống ma túy, HIV và bình đẳng giới; tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng chống TNXH, HIV/AIDS, bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền qua hệ thống Pano, bảng điện tử, tờ rơi…

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và TNXH

            Kết quả Cơ sở đã tổ chức 12 lượt phát thanh tuyên truyền về HIV/AIDS và bình đẳng giới; tổ chức 03 buổi chiếu phim tài liệu, phóng sự; 03 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 03 Ban quản lý học viên; Tổ chức đêm chung kết Hội thi kịch truyền thông phòng chống ma túy, HIV/AIDS  với 05 tiểu phẩm tham gia dự thi; phát 500 tờ rơi về phòng chống HIV/AIDS và mua bán người cho các học viên cai nghiện tại Cơ sở.

Hội thi kịch tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và vì bình đẳng giới

            Thông qua các hoạt động tuyên truyền lần này đã trang bị cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên Cơ sở những kiến thức về HIV/AIDS, các văn bản pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của từng người trong việc đấu tranh phòng chống HIV/AIDS cũng như đấu tranh vì bình đẳng giới.

Bài viết liên quan