Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Hướng dẫn số 15/CĐSLĐTBXH ngày 06/02/2023 của Công đoàn Sở Lao động – TB&XH tỉnh Quảng Ninh về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028, Kế hoạch số 03/KH-CĐ ngày 13/3/2023 của Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Công đoàn Sở, Chi ủy Chi bộ, chiều ngày 23/3/2023, Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Lê Minh Sơn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Quảng Ninh phát biểu chị đạo Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lê Văn Mạnh – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Sở Lao động – TB&XH, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội; đồng chí Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2023. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Sở Lao động – TB&XH, của Chi ủy Chi bộ và sự tạo điều kiện thuận lợi của chuyên môn, Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Công đoàn đơn vị đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động CBVC-NLĐ thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chủ trương, kế hoạch, quy định của ngành; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định về Công tác Thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua của Ngành, vận động 100% CBVC-NLĐ đăng ký thi đua. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Công tác tuyên truyền, vận động, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Thưa hai: Công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì, thực hiện tốt hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên đối với các đoàn viên hoặc người thân bị ốm đau cũng như các hoạt động hiếu, hỷ khác. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ ba: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc: Hằng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho CBVC-LĐ là y sỹ, điều dưỡng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02; Tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan dã ngoại, tặng quà cho nữ đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10; Hỗ trợ kinh phí, phối hợp với Chi đoàn thanh niên và Chi hội CCB Cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào VHVN-TDTT nhân các ngày lễ lớn của đất nước…; Chăm lo đời sống CBVC-LĐ, đoàn viên công đoàn các dịp lễ, tết; tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn theo Quý. Phối hợp với chuyên môn tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; dịp tết Trung thu và tặng quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi; tổ chức cho CBVC-LĐ tham quan hè và du xuân đầu năm; Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau kịp thời, Trợ cấp đột xuất cho 02 CBVC-LĐ ốm nặng, điều trị dài ngày; tích cực vận động CBVC-LĐ Cơ sở tham gia đóng góp tối thiểu mỗi năm 2 đến 3 ngày lương/năm, theo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC-LĐ của Sở Lao động-TB&XH phát động…

Thứ tư: Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng của công đoàn qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

Thứ năm: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Minh Sơn – Ủy viên BTV Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH đánh giá cao tác chuẩn bị Đại hội, biểu dương và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn khóa mới cần quan tâm, đổi mới, phát huy những điểm sáng, tích cực của BCH khoá trước và luôn phải thiết thực, mang tính tiến bộ. Công đoàn Cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của cấp uỷ gắn với nhiệm vụ chính trị. Đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. BCH Công đoàn nhiệm kỳ tới phải ra sức tìm hiểu, học tập, nâng cao nghiệp vụ Công đoàn “Những việc có lợi cho người lao động,cho xã hội thì ra sức mà làm”. Tiếp tục phát hiện, rèn luyện, giúp đỡ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đương lối của đảng, pháp luật của nhà nước.Tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và cá nhân đoàn viên Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn khóa mới cần quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống người lao động; tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối mặt với những khó khăn khi thực hiện chuyển đổi mô hình thực hiện nhiệm vụ. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động, tổ chức… tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; nâng cao đời sống cho CBVC-NLĐ.., quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh chúc mừng BCH Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCH Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 đồng chí. Đại hội bầu 24 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Sở Lao động – TB&XH nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Công đoàn cấp trên và cấp ủy, ý kiến đóng góp của các đại biểu Đại hội để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành. Ban Chấp hành Công đoàn CSTV căn cứ tình hình thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được thông qua. Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh nêu cao ý chí tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn và thách thức, quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CBVC-LĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh với những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ sở Cai nghiện ma tuý nói riêng, của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nói chung, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành thành lập tỉnh Quảng Ninh./.

Đ/c Lê Minh Sơn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Đại hội

Chi Hội Cựu Chiến binh, Chi đoàn Thanh niên Cơ sở chúc mừng Đại hội

Biểu quyết tại Đại hội

Công đoàn CSTV Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

Bài viết liên quan