Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 03/8/2022, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cơ sở, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, ban Quản lý học viên và toàn thể cán bộ nhân viên Cơ sở. 

 

Ảnh: Đ/c Lê Minh Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Đang- Chi ủy viên, Phó giám đốc Cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Mặc dù trong đầu năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, song dưới sự chỉ đạo của Sở Lao động – TB&XH, Cơ sở cai nghiện ma túy đã khắc phục mọi khó khăn, toàn thể cán bộ cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được giao: Tiếp nhận và tổ chức cắt cơn cho người cai nghiện mới đảm bảo đúng thủ tục, quy trình; An ninh trật tự của Cơ sở cơ bản được kiểm soát tốt, không có các vụ trốn, đánh nhau, gây rối quy mô lớn, có tổ chức; Công tác Y tế – Phục hồi sức khoẻ đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBVC-LĐ và người cai nghiện; Tổ chức các hoạt động thường xuyên, chú trọng và nâng cao chăm sóc sức khỏe, lao động trị liệu, học tập, học nghề… cho người cai nghiện tại Cơ sở; Tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định của đơn vị. Thực hiện luân chuyển, điều động một số vị trí viên chức, hợp đồng 68. Hoàn thiện quy hoạch cán bộ của Cơ sở giai đoạn 2021-2026, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Xây dựng Đề án tự chủ, Phương án tự chủ tài chính, đơn giá dịch vụ của Cơ sở. Thực hiện đúng các quy định về tài chính kế toán. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC-NLĐ người cai nghiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cơ sở đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Cơ sở đã nỗ lực, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và của Sở, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên canh đó đồng chí cũng làm rõ, giải đáp các kiến nghị, đề xuất về những khó khăn, vướng mắc của Cơ sở với một số nội dung cụ thể: (1) Về biên chế: thực hiện theo đề án 25 giảm dần số biên chế gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, CBVC-NLĐ Cơ sở cần phải đoàn kết, cố gắng cùng chia sẻ để xử lý công việc, đơn vị  cần giải quyết vấn đề nhân sự bằng đề án tự chủ, đẩy nhanh xây dựng phương án tài chính, tự chủ về công việc, cần giải pháp lộ trình để tháo gỡ. (2)Về nước sinh hoạt: Cơ sở đang dùng nước từ nguồn về nhưng hiện nay do con người khai thác tác động vào tự nhiên nên nguồn nước không còn đảm bảo. Đồng chí rất chia sẻ và yêu cầu cần đưa ra các giải pháp cách thức, đề xuất từng bước tháo gỡ như: sửa đường ống dẫn nước, dùng nguồn nước sạch nông thôn, khoan nước giếng khoan…(3) Những vấn đề khó khăn liên quan đến lao động hợp đồng theo Nghị định 68 tại đơn vị (về kinh phí và chế độ nâng lương) Sở LĐ-TB&XH đang tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới. (4) Việc đào tạo bồi dưỡng: Cơ sở luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện để CBNV đi học tập, bồi dưỡng… để nâng cao trình độ, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu làm việc.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí nhấn mạnh  tập thể cán bộ, viên chức Cơ sở cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tiếp tục tổ chức tốt mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ; phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị.

Ảnh: Đ/c Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Cơ sở phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Tứ – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Cơ sở thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, động viên của đồng chí Lê Minh Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH với những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Với chỉ tiêu, nhiệm vụ và những nội dung mà đồng chí Phó Giám đốc Sở đã chỉ ra, cán bộ, viên chức, người lao động Cơ sở sẽ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bài viết liên quan