Hội nghị ký kết giao ước thi đua

Chiều ngày 22/01/2021, Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở, ngành Văn hóa- Xã hội. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lại Thái Hoàn- Phó Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua- khen thưởng của 16 đơn vị thuộc Khối thi đua.

Tại Hội nghị, 16 đơn vị thành viên của Khối thi đua đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động, đăng ký giao ước thi đua, Kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2021; Thống nhất nội dung và ký giao ước thi đua của Khối năm 2021.

Trong năm 2021, Khối thi đua đã thống nhất tổ chức các hoạt động định kỳ, gồm: Hội nghị ký kết giao ước thi đua, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Hội nghị tổng kết đánh giá công tác thi đua năm 2021.

Ngoài ra, để tạo phong trào thi đua và tạo sân chơi giao lưu cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Khối, tại hội nghị đã thống nhất:

– Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện tại các đơn vị thông qua hình thức: Xây dựng bản tin tuyên truyền về giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 76 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…, thực hiện treo khẩu hiệu ở cơ quan, công sở; treo Cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Khối thi đua nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Với tinh thần quyết tâm cao, các đơn vị thuộc Khối thi đua các Sở, ngành Văn hóa- Xã hội cùng giao ước, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức tốt phong trào thi đua và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị cũng như của Khối thi đua trong năm 2021.

                  

Bài viết liên quan