Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Chiều 13/12/2022, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh (xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tham dự có đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy luôn được các lực lượng chức năng các cấp, ngành triển khai đồng bộ. Năm 2022, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống ma túy; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu. Công an toàn tỉnh đã quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên trách đấu tranh triệt phá 683 vụ với 1.502 đối tượng; trong đó, xử lý hình sự trên 1.000 đối tượng.

Đồng chí Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các hạn chế, khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy và bàn nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó tập trung vào phân tích và tháo gỡ các khó khăn, hạn chế như: Người nghiện ma túy đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu được giao; việc xác định tình trạng nghiện ma túy do các ngành Công an, Y tế phối hợp thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí, chuyên môn về y tế (đối với các loại ma túy tổng hợp) và cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương; công tác rà soát người nghiện ma túy chưa triệt để; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy chưa thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng chí nhấn mạnh, để triển khai công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy một cách tốt hơn trong thời gian tới, các cấp, các ngành phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thống nhất tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy, triệt xoá không để hình thành tụ điểm, đường dây phức tạp; đưa các đối tượng nghiện ma túy ngoài cộng đồng vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung; tăng cường chỉ đạo công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để ngăn chặn tái nghiện; quyết tâm đấu tranh phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy, xây dựng xã hội an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên BCĐ 138 thăm và động viên cán bộ viên chức và học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện.

Đồng chí yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu kỹ lưỡng các hướng dẫn của Trung ương, có văn bản báo cáo UBND tỉnh về các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo có thể xác định tình trạng nghiện ngay tại các xã, phường. Trước mắt, Sở Y tế phối hợp với Sở LĐTB&XH, bố trí nhân lực bảo đảm có thể xác định tình trạng nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. Giao Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp xác định tình trạng nghiện.

Tăng cường công tác rà soát người nghiện ma túy ngay tại cơ sở, đặc biệt là các đối tượng ngoại tỉnh, lang thang không nơi cư trú trên địa bàn. Đồng thời, quán triệt tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chính quyền các địa phương và người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Sở Y tế công bố công khai danh sách cơ sở y tế, danh tính bác sĩ chuyên môn đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện cho công an; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động tại các cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone.

Bài viết liên quan