Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Giám sát công tác bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy

Sáng ngày 29/4/2021, Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra công tác lập danh sách cử tri và chuẩn bị bầu cử tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh. Là một đơn vị có số lượng đối tượng quản lý đông, tính chất đặc thù phức tạp, nên trong các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã qua, Cơ sở cai nghiện ma túy đều được thành lập một tổ bầu cử tại đơn vị, nhằm đảm bảo đối tượng, cán bộ nhân viên đơn vị thuận lợi trong việc thực hiện được quyền công dân tham gia bầu cử, đồng thời vẫn thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và trong dịp bầu cử nói riêng.

Kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm nay, sau khi thành phố Hạ Long phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Vũ Oai, Ủy ban nhân dân xã Vũ Oai đã có Quyết định thành lập các tổ bầu cử. Trong đó có Quyết định thành lập tổ bầu cử số 8 tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Vũ Oai để thực hiện công tác bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, gồm 13 người là lãnh đạo và cán bộ viên chức thuộc Cơ sở và 01 cán bộ xã Vũ Oai.

Tính đến ngày 28/4/2021, tổng số cử tri tại Cơ sở là 740 người, trong đó có 740 người tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội, 740 người tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 457 người tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện và 101 người tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức và đặc biệt là đối tượng cai nghiện tại Cơ sở trong cuộc bầu cử, thời gian qua Cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức tuyên truyền các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu HĐND các cấp, nhất là các nội dung như: Luật bầu cử, mục đích, ý nghĩa to lớn của việc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri. Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 125/KH-CSCNMT ngày 16/4/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cử tri hiểu thêm về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân để tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị, đồng thời cũng yêu cầu đơn vị trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền cho công tác bầu cử, cập nhật kịp thời di biến động trong danh sách cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết liên quan