Giới thiệu về Cơ sở

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1992, tiền thân là Trung tâm Phục hồi sức khỏe, sau đổi tên là Trung tâm cai nghiện ma túy Vạn Cảnh, tháng 8 năm 2006 chuyển từ đảo Vạn Cảnh, huyện Vân Đồn về xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ  và được đổi tên là Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội Vũ Oai – tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15/3/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 598/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai – tỉnh Quảng Ninh thành Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Năm 2017 tiếp tục đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh,  đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Cục, Vụ chức năng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ sở có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Cơ sở trú đóng tại: Thôn Đồng Rùa – Xã Vũ Oai – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích là hơn 40 ha.

Bộ máy tổ chức của Cơ sở:

 1. Ban Giám đốc.

2. 05 phòng nghiệp vụ, gồm:

– Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Phòng Giáo dục – Tái hòa nhập cộng đồng.

– Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất.

– Phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe.

– Phòng Bảo vệ.

3. 03 Ban quản lý học viên, gồm:

– Ban quản lý học viên số 1

– Ban quản lý học viên số 2

– Ban quản lý học viên số 3

Bài viết liên quan