Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị trọng đại, để người dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Mặc dù, đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, song đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của Cơ sở đã kịp thời triển khai đúng với quy định, bảo đảm sự chủ động trong các bước trong kế hoạch bầu cử. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ những ngày đầu Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đãtriển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo các bước theo đúng quy  trình luật định. Cơ sở đã đăng ký và thành lập Tổ bầu cử tại số 8 của xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long tại Cơ sở cai nghiện ma túy với 15 thành viên.

Chuẩn bị khu vực bỏ phiếu

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất Cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ viên chức, người lao động và học viên Cơ sở hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.Công tác trang trí khánh tiết cho bầu cử cũng được Cơ sở chuẩn bị chu đáo như: trang trí bằng pano, băng rôn, chạy chữ bảng điện tử, trang trí khuôn viên trong và ngoài khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri…

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Cơ sở, sự phối hợp tốt, có hiệu quả giữa Tổ bầu cử của Cơ sở và Ủy ban bầu cử, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Cơ sở sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của cán bộ và học viên Cơ sở.

Một số hình ảnh chuẩn bị công tác bầu cử:

Bài viết liên quan