Bài thơ “Gia đình”

Ở nhà đã có gia đình

Vào đây ta có gia đình thứ hai

Ở nhà có mẹ có cha

Vào đây ta có bạn bè, anh em

Hàng ngày cũng chẳng bon chen

Cùng nhau lao động, cùng nhau học hành

Thể thao, luyện tập khỏe nhanh

Thương nhau đùm bọc, sẻ chia vui buồn

Hòa đồng có ngọn có nguồn

Quyên đi chữ “mặc”, đẩy lùi chữ “tôi”

Mong sao ý chí không tồi

Đẩy lùi quá khứ hướng về tương lai.

Dù rằng phía trước trông gai

Vượt qua thử thách tháng ngày u mê

Thành công rực rỡ ta về

Ơ quê mẹ vẫn đêm ngày đợi mong

Mẹ ơi! mẹ hãy yên lòng

Con sẽ học lại chữ “nhân” làm người

Giờ con được cảm hóa rồi

Trở về xã hội xa rời đam mê

Mọi người cũng sẽ không chê

Chẳng xa lánh nữa lại gần hàn huyên

Cuộc sống trở lại bình yên

Chan hòa vui vẻ, ấm êm gia đình

                                                    Nguyễn Việt Phương – Học viên Cơ sở

 

Bài viết liên quan